Nordisk Konjunkturgruppe

Konjunkturgruppen blev oprindeligt etableret uden for det formelle regeringssamarbejde, men har opereret under Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS) siden 2004. Arbejdsgruppen er sammensat af repræsentanter fra de nordiske finansministerier og udveksler bl.a. information om konjunkturudviklingen og den økonomiske situation i Norden. Gruppen udarbejder forud for hvert MR-FINANS efterårsmøde konjunkturrapporten "Ekonomiska utsikter i Norden".

Kontakt