Nordisk Ministerråd for Fiskeri, Havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug (MR-FJLS)

MR-FJLS består af ét ministerråd med fire politikområder: Fiskeri og havbrug, Jordbrug, Levnedsmidler og Skovbrug. MR-FJLS’ kerneopgaver er at fremme bæredygtig udnyttelse af natur- og genetiske ressourcer.

Information

Adresse

Ved Stranden 18
DK-1061 København K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00

Content

    Persons
    News
    Events
    Declaration
    Information