Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)

De nordiske regeringers samarbejde inden for økonomi- og finansområdet ledes af de nordiske finansministre som udgør MR-FINANS. MR-FINANS mødes en gang om året, og diskuterer de områder i finanspolitikken hvor nordisk samarbejde kan skabe større værdi, end hvis landende handlede individuelt.

Information

Adresse

Nordiska Ministerrådet
Ved Stranden 18
1061 Köpenhamn K

Kontakt
Telefon
+45 33 96 02 00

Indhold

Nordisk Ministerråd for Økonomi- og Finanspolitik (MR-FINANS)

Embedsmandskomitéer
Embedsmandskomitéer
Arbejdsgrupper og udvalg