Nordisk råds kontor i Bruxelles

Nordisk Råd har et kontor i Bruxelles. Hensigten med kontoret er at overvåge EU-sager af interesse for Nordisk Råd samt at opretholde kontakten med nordiske aktører i Bruxelles. Kontakten mellem Europa-Parlamentet og Nordisk Råd er af særlig vigtighed. Kontoret blev etableret i september 2017 og har én medarbejder.

Information

Adresse

Nordic Council
c/o Danish Cultural Institute
Rue d´Arlon 69-71
1040 Brussels
Belgium