Temagruppe C: Grønne, innovative og resiliente regioner

Nordens økonomiske vækst skabes nationalt og lokalt via innovation og virkelyst. Det er vigtigt, at regionalpolitikken støtter og stimulerer de regionale innovationsmiljøer samt tiltag, som er fremmende for erhvervslivet, så regionerne kan udnytte deres udviklingspotentiale for smart og bæredygtig udvikling.