Nordiske energiløsninger

23.07.18 | Projekt
Nordic Energy Solutions
Fotograf
Scanpix.dk
Både Paris-aftalen og de nationalt bestemte bidrag (NDC’er) understreger vigtigheden af at fremme den allerede imponerende vækst i vedvarende energi med henblik på at øge mulighederne for at overgå togradersmålet. På denne baggrund har de nordiske lande afgivet et løfte om at nå FN’s målsætning om ”Bæredygtig energi til alle” – både hjemme i Norden og i resten af verden.

Information

Dato
01.01.2017 - 31.12.2019

Tanken bag de nordiske energiløsninger er at supplere snarere end at kopiere de eksisterende løsninger og modeller på nationalt og internationalt plan, og Nordisk Ministerråd skal tilføre værdi ved at fungere som både katalysator og en uvildig mægler.

Norden råder over velfungerende klynger af energisystemproducenter (sol, vind, vand, geotermisk og biomasse), som alle har ambitioner om at involvere sig mere i udviklingslandene. De nordiske lande har mere end hundrede års erfaring med at samarbejde om forsyningsnet på tværs af landegrænser. Derudover samarbejder de om at forbedre energisikkerheden og udforme et el-marked, som har en opbygning og reguleringsordninger i verdensklasse.

De nordiske lande har også omfattende erfaring med projektfinansiering, stærke institutionelle investorer (pensionsfonde), som vælger at investere i vedvarende energi, og nordiske finansieringsinstitutioner (NDF, NEFCO, NIB), som ønsker at øge omfanget af deres aktiviteter.

Nordiske energiløsninger forsøger at udbrede kendskabet til de nordiske løsninger, gøre vedvarende energi mere tilgængelig og dermed øge eksportmulighederne og konkurrenceevnen for nordiske virksomheder, der beskæftiger sig med vedvarende energi.

Nogle af de vigtigste aktiviteter er at finde huller i politikken om vedvarende energi, finansiering og teknologi i udviklingslande og muligheder for at lukke disse huller, så man kan øge udbyttet af fremtidige investeringer. Projektet vil fokusere på nogle få specifikke lande, hvor nordiske regeringer, virksomheder og andre organisationer allerede er involverede, og hvor man har undersøgt mulighederne for at ekspandere yderligere.

Yderligere information:

Kontakt

Svend Søyland, projektleder, svend.soyland@nordicenergy.org