Nordiske velfærdsløsninger

17.07.18 | Projekt
Nordic Welfare Solutions
Fotograf
Pexels.com
Folk fra hele verden retter blikket mod de nordiske lande for at se, hvordan vi håndterer sociale udfordringer, hvordan vi tager os af vores ældre, og hvordan vi bygger hospitaler og plejehjem. Verden har brug for nye og helhedsorienterede velfærdsløsninger. Dette projekt sætter fokus på og demonstrerer en række af disse løsninger. Målet med projektet er at få de nordiske lande til at arbejde endnu tættere sammen om at koordinere, hvordan disse løsninger skal præsenteres på udvalgte markeder.

Information

Dato
01.01.2017 - 31.12.2019

De nordiske lande er ofte pionerer og går forrest, når det gælder om at omstille sundhedsvæsnet til at kunne håndtere fremtidens udfordringer. Takket være et veludviklet og velorganiseret sundheds- og velfærdssystem kan Norden tilbyde skræddersyede og innovative velfærdsløsninger, som ikke bare omfatter sundhed og velfærd, men også arkitektur, design og servicedesign og digitale løsninger for bare at nævne nogle få andre aspekter. Mange af disse nye løsninger fremmer miljømæssig, økonomisk og social bæredygtighed. Vi tror på, at de nordiske velfærdsløsninger vil hjælpe verden med at nærme sig flere af de bæredygtighedsmål, som FN har defineret i sin 2030-dagsorden: Mål 3 (”sikre et sundt liv for alle og fremme trivsel for alle aldersgrupper”), mål 9 (”bygge robust infrastruktur, fremme inklusiv og bæredygtig industrialisering og understøtte innovation”), og mål 12 (”sikre bæredygtigt forbrug og produktionsformer”).

Nordiske velfærdsløsninger vil præsentere nordiske løsninger for resten af verden og:

  • bidrage til, at FN’s bæredygtighedsmål for 2030 bliver nået
  • fremme eksporten af nordiske produkter og løsninger
  • styrke nordiske eksportnetværk (værdikæder) 
  • skabe et stærkt brand og en stærk fortælling om de nordiske velfærdsløsninger
  • øge kendskabet til innovative nordiske sundheds- og velfærdsløsninger

Nordiske velfærdsløsninger er en del af statsministrenes initiativ Nordiske løsninger på globale samfundsudfordringer. Det blev lanceret i september 2016 og omfatter perioden 2017-2019 og er baseret på FN’s bæredygtighedsmål. 

Yderligere information:

Kontakt:

Mona Truelsen, projektleder, [m.truelsen@nordicinnovation.org]