Forretningsorden for Nordisk Råd

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Nordisk Råd blev oprettet i 1952 som et samarbejdsorgan mellem parlamenterne og regeringerne i Danmark, Island, Norge og Sverige. Finland sluttede sig til i 1955. Da Nordisk Ministerråd blev grundlagt i 1971, blev rådet parlamentarikernes samarbejdsorgan.Rådet består af 87 parlamentarikere, som er udvalgt af de nationale parlamenter. Færøernes, Grønlands og Ålands delegationer indgår i henholdsvis Danmarks og Finlands delegationer. Rådet har en initierende, rådgivende og kontrollerende funktion og virker desuden som en drivkraft i det nordiske samarbejde. Nordisk Råds organer er plenarforsamlingen, Præsidiet og udvalgene.
Publikationsnummer
2020:006