Gode genveje

Program for Islands formandskab for Nordisk Ministerråd 2019

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Ungdommen, bæredygtig turisme og havmiljøet er de prioriterede områder under Islands formandskab i Nordisk Ministerråd 2019. Nordiske prioriteringer af ligestilling, digitalisering, bæredygtig udvikling samt FN’s verdensmål integreres i formandskabsprojekterne.Overskriften for Islands formandskab henviser til venskabet mellem de nordiske lande, som blandt andet kommer til udtryk i mobilitet og et stærkt internt samarbejde. Genvejene rækker også ud i verden, hvor de nordiske lande profilerer sig sammen, og bidrager til det internationale samarbejde for fred, sikkerhed og miljøbeskyttelse. Fremtidens genveje ligger i den digitale verden.Respekten for demokratiets spilleregler og retsstaten er dybt forankret i Norden. Vi er fast besluttede på at fortsætte som fredelige og mangfoldige velfærdssamfund, hvor kultur og uddannelse blomstrer, og hvor alle har ret til at udfolde sig. Samfund, hvor innovation sker til gavn for naturen, beskæftigelsen og en stærk økonomi.Nordisk samarbejde har vist, at det er bedre at bygge broer end mure. Der er intet gammeldags over hverken samarbejde, venskab eller respekt. Nordens grundværdier er lige så vigtige som før.
Publikationsnummer
2018:826