Implementering af MARPOL Annex VI i nordiske småsamfund

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
Nordisk Ministerråds Småsamfundsgruppe har igangsat et for-projekt vedrørende implementering af IMOs aftaler om luftemissioner fra skibe - MARPOL Annex VI. Projektrapporten er baseret på indmelding af regulatorisk status på området for svovl, nitrogenoxider og ozonnedbrydende stoffer fra Island, Færøerne og Grønland, samt indsamling af information om erfaringer fra andre lande og organisationer. Der er endnu kun begrænsede erfaringer til rådighed fra andre småsamfund med denne komplicerede regulering. Der er peget på en række punkter med udfordringer, som netop småsamfund er stillet overfor, og hvor der er mulighed for assistance i form af risikoværktøjer og erfaring i det nordiske område. For-projektet er gennemført i januar-marts 2017.
Publikationsnummer
2017:916