Plan for nordisk turismesamarbejde 2019–2023

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
I 2017 besluttede de nordiske erhvervsministre (MR-VÆKST), at der skulle udarbejdes en nordisk samarbejdsplan for turisme. Der blev nedsat en arbejdsgruppe, som skulle udarbejde planen. Denne nordiske turismeplan for perioden 2019-2023 fremhævererhvervsministrenes prioriteringer, som er baseret på firestrategiske temaer:– Det konkurrencedygtige Norden– Det innovative og smarte Norden– Det bæredygtige Norden– Det attraktive NordenPlanen er tæt forbundet med det nordiske samarbejdsprogramfor innovation og erhvervspolitik 2018-2021, som definererrammerne for de nordiske erhvervsministres samarbejde.
Publikationsnummer
2019:731