Strategier og initiativer til forebyggelse af negativ social kontrol og æresrelateret vold i de nordiske lande

Information

Udgivelsesdato
Beskrivelse
På tværs af Norden udvikles og igangsættes der indsatser til forebyggelse af negativ social kontrol og bekæmpelse af æresrelateret vold. Indsatserne er tværsektorielle og involverer et bredt udsnit af aktører på myndigheds- og civilsamfundsniveau. Der er derfor rig mulighed for læring og gensidig inspiration på tværs af Norden.Denne rapport kortlægger hvorledes de enkelte lande arbejder med problemstillingen, og sammenstiller landenes indsatser med hinanden. Formålet med kortlægningen er at give et samlet overblik over strategier, foranstaltninger og metoder inden for feltet. Derudover præsenteres eksisterende og potentielle områder for samarbejde som inspiration for udvikling af kommende indsatser
Publikationsnummer
2020:041