Indholdet er ikke tilgængeligt på dit valgte sprog. Vi viser det istedet på Engelsk.

Indhold

20.08.19 | Nyhed

Statsministrene ønsker øget nordisk fokus på klimaet

Bæredygtighed og bekymring for klimaforandringernes konsekvenser dannede omdrejningspunkt for samtalerne på de nordiske statsministres møde i Reykjavik den 20. august. I deres nye vision for Nordisk Ministerråd udtrykker statsministrene i utvetydige vendinger, at de ønsker, at det nordi...

20.08.19 | Nyhed

Премьер-министры призывают Северные страны сосредоточить внимание на изменении климата

Устойчивость и изменение климата были основными вопросами, обсуждавшимися на встрече премьер-министров Северных стран в Рейкьявике 20 августа. В их новом видении Совета Министров Северных стран четко сформулировано, что они хотят, чтобы сотрудничество Северных стран стало более эффектив...

29.08.19 | Information

Наше видение 2030

Регион Северных стран станет самым устойчивым и интегрированным регионом в мире