176. Freddy André Øvstegård (Indlæg)

Information

Type
Indlæg
Talenummer
176
Talerrolle
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Dato

Takk for det, president, og takk for et godt innlegg fra statsråden.

Dette er et veldig viktig prosjekt. Den nordiske modellen for arbeidslivet må ikke bare forsvares, men også videreutvikles i en ny tid. Vi må ta vare på det at vanlige arbeidstakere har makt på arbeidsplassene sine, og ikke bare sjefene og eierne. Vi må forsvare det at verdiene fordeles rettferdig, og at vi står sterkere sammen i fagorganisering.

Dette er jo utfordret av grenseløse trender, nye plattformer som legger til rette for løsarbeid. I Norge har vi hatt en Foodora-streik, som også den svenske LO-lederen sa at var viktig for hele Norden, og det må vi finne nordiske løsninger for. I tillegg var det i går en aksjon utenfor Riksdagen blant bygningsarbeidere fra de ulike nordiske landene som også ba om en felles nordisk innsats mot sosial dumping fordi dette foregår på tvers av grensene med mafialignende virksomhet. Da trenger vi altså nordiske løsninger for å løse akkurat den utfordringen, og derfor håper jeg at denne rapporten blir nøye behandlet også her i rådet.