218. Aron Emilsson (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
218
Person
Speaker role
Nordisk frihets talesperson
Date

Fru president!

Jag tackar återigen utrikesministern för svaret. Jag märker att det finns ett brett samförstånd om att vi ska följa den här utvecklingen noga. Jag tror också att det blir anledning att återkomma både från Nordiska rådets presidium och från utrikesministrarnas sida om hur vi gemensamt kan tackla den förändring som kan bli dramatisk för Europa efter ett brexit . Vi behöver hitta nya samarbetsformer i vår region. Vi märker att det finns regionala parlament och strukturer inom Storbritannien som rör blickarna närmre det nordiska samarbetet och som vill samverka djupare, inte minst i frågor som rör gemensamma värderingar och att skapa en sammanhållen region. Men det gäller också i konkreta frågor som just digital säkerhet. Man är liksom Baltikum och andra områden i vår närhet oroade över utvecklingen kring cyberhot och liknande, frågor som vi kommer att återkomma till i dag.

Jag tackar ministern för svaret.