220. Kimmo Kivelä (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
220
Person
Talerrolle
Uden partigruppetilknytning, talsperson for det nye forslag
Dato

Rouva puhemies! On kuitenkin muistettava, että puheenjohtajiston pääasiallinen tehtävä on toimia neuvoston ylimpänä päättävänä elimenä silloin, kun yleiskokous ei ole koolla. Ulkoasiat eivät siis ole neuvoston puheenjohtajiston pääasiallinen tehtävä. Näin ollen ne argumentit, joita äsken puhujapöntössä esitin, puolustuskysymysten, turvallisuuskysymysten vahvistaminen ja laajempi koordinointi, nimenomaan palvelisivat tätä ajatusta uuden valiokunnan perustamisen kautta.

Skandinavisk oversættelse:

Fru talman! Vi ska komma ihåg att presidiets huvudsakliga uppdrag är att vara rådets högsta beslutande organ då plenarförsamlingen inte är sammankallad. Utrikesfrågor är alltså inte presidiets huvudsakliga uppdrag. Därmed skulle de argument som jag nyss framförde i talarstolen, att stärka behandlingen av försvars- och säkerhetsfrågor och förbättra koordineringen, uttryckligen tjäna denna tanke genom grundandet av ett nytt utskott.