299. Jorodd Asphjell (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
299
Talerrolle
S-gruppens talsperson
Dato

Jeg takker for god tilbakemelding på dette forslaget. Som replikanten sier, er det viktig at dette omfavner flere grupper mennesker i samfunnet, og ikke minst gutter som har falt utenfor i både skole og arbeidsliv. Dette er en viktig bit for å skape mindre forskjeller og et større samhold i vår region.