364. Freddy André Øvstegård (Indlæg)

Information

Speech type
Indlæg
Speech number
364
Speaker role
Nordisk Grønt Venstre
Date

Mye av denne debatten handler om å lytte til forskerne. Det støtter jeg og Nordisk grønt venstre helt. Det betyr for det første å avvise klimaskeptikerne, som fortsatt finnes i de nordiske parlamenter. Det betyr også noe mer, som jeg vil takke representanten Rebecka Le Moine for:

Når vi sier at vi skal lytte til forskerne, betyr det også at vi er nødt til å lytte til de forskerne som har gått gjennom 600 vitenskapelige studier på oppdrag fra European Environmental Bureau og kommet fram til det resultat at grønn tilvekst, et begrep som også flere talere her har brukt, er umulig. Det er ikke mulig. Det er det empirien sier oss. Det er det de empiriske studiene – 600 studier – gir et helt entydig og klart svar på. Det å koble økonomisk vekst innenfor dagens økonomiske system vekk fra økte utslipp finnes det ikke empirisk belegg for å si at er mulig.

Den forskningen er det ikke mange i denne salen som lytter til, men det er vi nødt til å gjøre. Det får også konsekvenser. Det får konsekvenser for Nordisk råd, for i våre nordiske fellesinstitusjoner er det mye snakk om den grønne veksten og forskning og satsing på den. Da er vi nødt til å lytte til forskningen også når det gjelder hvordan vi tenker at vi med våre virkemidler skal møte vår tids mest eksistensielle krise. For det er en krise.

Det er også mitt siste poeng. Vi må lytte til forskningen, og vi er nødt til å lytte til ungdommen, for eksempel her i Ungdommens nordiske råd. De vedtok i forrige uke en resolusjon som ingen har nevnt fra denne talerstolen, om at vi er nødt til å erklære klimakrise også i Norden. Det vil jeg støtte, for dette er en krise. Hadde det for eksempel vært en bank som hadde vært i krise, hadde den vært reddet for lengst. Nå må vi også erklære klimakrise her.