398. Linda Ylivainio (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Hovedindlæg
Speech number
398
Person
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udviklings talsperson
Date

Herr president, ledamöter, kära nordiska vänner! I rapport efter rapport beskrivs allvaret i de klimatförändringar som pågår. År efter år slås nya värmerekord. Globalt, i stad efter stad, marcherar unga och gamla för att vädja till oss politiker att agera. Och vi har, precis som har konstaterats under förmiddagens akturalitetsdebatt om klimatet, ett stort ansvar att ta för att minska utsläppen, höja klimatambitionerna och visa ledarskap.

Flyget har ju revolutionerat samhället och fört människor närmare varandra. Men flygets utsläpp är ett allvarligt hot mot livsbetingelserna på vår planet. Därför måste vi bryta beroendet av fossila bränslen och göra flyget klimatneutralt. Klimatpåverkan från internationella flygresor ökar kraftigt. Det är ett problem, eftersom den globala uppvärmningen redan märks på Island, i de svenska fjällen, i Arktis - ja, överallt.

Det krävs stora ansträngningar för att vi ska nå målen i Parisavtalet. Men det går; vi hinner ännu. Vårt ärende är hopp, mina vänner. Det går att åstadkomma förändring. De nordiska länderna har allt att vinna på att samarbeta genom att skapa nya effektiva styrmedel för att sänka utsläppen och få fram nya förnybara drivmedel. Svensk flygnäring har till exempel genom sin branschorganisation antagit en färdplan för hur inrikesflyget ska kunna vara helt fossilfritt år 2030 och hur flyg som startar från svenska flygplatser ska kunna vara fossilfria till år 2045. Flera stora aktörer arbetar på de tekniska hinder som finns. Norge har utfäst målsättningen att alla inrikesflyg till år 2040 ska vara batteridrivna. Med elflyg finns möjligheten att blanda in förnybara bränslen för längre distanser. Kortare sträckor kan flygas helt med elflyg. På till exempel Röros flygplats i Norge bedrivs ett jättespännande gränsregionalt projekt med tunga intressenter som rör just närtransporter med elflyg i den svensk-norska gränsregionen mellan Tröndelag och Jämtland.

Kära nordiska vänner! De nordiska länderna har unika förutsättningar att bevisa att en klimatneutral flygsektor är möjlig. Forskningen säger att vi kan lyckas. Tillgången på biomassa är god, våra ekonomier är stabila och forskning och utveckling ligger i världsframkant. Klimatutmaningen och omställningen till ett mer hållbart samhälle är stor och existensiell för allt mänskligt och annat liv. Men om vi arbetar tillsammans kan vi leda utvecklingen, till exempel mot grönt flyg.

Det är med glädje jag kan konstatera att samtliga partigrupper stöder utskottets förslag till beslut, och för detta stöd vill jag framföra utskottets varma tack.