74. Pål Jonson (Svar på replik)

Information

Type
Svar på replik
Talenummer
74
Person
Talerrolle
Den Konservative Gruppes talsperson
Dato

Fru ordförande! Tack för frågan, Christian Juhl! Jag känner till dessa farhågor, och jag vet att det finns ett rätt stort engagemang ute i civilsamhället kopplat till effekterna av strålning och 5G. Däremot har till exempel Svenska Strålskyddsinstitutet utvärderat riskerna, och deras analys har pekat på att graden av strålning är så pass låg att den inte ska hota människors hälsa och väl och ve. Men jag har respekt för frågan, och jag vet att det finns olika uppfattningar även inom forskningsfältet. De största auktoriteterna hävdar dock att det inte är någon stor risk.