Genudbud af Nordisk Ministerråd Udgivelse af Webmagasinene Arbejdsliv i Norden/Nordic Labour Journal 2022-2025

24.06.21 | Støttemulighed
Dette udbud gælder udgivelse af webmagasinene Arbejdsliv i Norden / Nordic Labour Journal for årene 2022-2025. Der skal indgås kontrakt for årene 2022 og 2023, med en option på at Nordisk ministerråd også kan indgå kontrakter for årene 2024 og 2025 indenfor de samme kontraktvilkår, med udgiver som vinder opgaven i dette udbud.

Information

Støtte-kategori
Offentlig indkøb
Deadline
man, 16/08/2021 - 14:00
Relateret organisation
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Island
Norge
Sverige
Grønland