Om støtte fra det nordiske justitssamarbejde

27.03.20 | Støttemulighed
Nordisk Ministerråd for Justitsspørgsmål (MR-JUST) kan bevilge økonomisk støtte til projekter, som er relateret til det nordiske justitssamarbejdes sagsområder, og som i øvrigt opfylder de generelle vilkår for bevilling af støtte fra Nordisk Ministerråd.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige

Ansøgninger om støtte fra det nordiske justitssamarbejde behandles af Nordisk Embedsmandskomité for Justitsspørgsmål (EK-JUST). Ansøgninger om støtte kan indsendes løbende.

Her finder du information om det nordiske justitssamarbejde:

Her finder du generelle vilkår for at få støtte fra Nordisk Ministerråd, ansøgningsskemaer og andre nødvendige informationer relateret til ansøgningen:

Ansøgninger om støtte fra det nordiske justitssamarbejde skal sendes til Nordisk Ministerråds sekretariat via e-mail: