Nordisk ligestillingsfond

26.07.18 | Støttemulighed
De nordiske ligestillingsministre ønsker at stimulere det nordiske samarbejde på ligestillingsområdet inden for rammerne af deres samarbejdsprogram og prioriteringerne i det. Derfor har de etableret en ligestillingsfond, som administreres af Nordisk information for kundskab om køn (NIKK). Her kan der søges midler til indsatser og samarbejde på ligestillingsområdet i Norden.

Information

Støtte-kategori
Tilskud
Lande
Åland Islands
Danmark
Færøerne (Føroyar)
Finland
Grønland
Island
Norge
Sverige