Nordisk Råd

Nordisk Råd er det parlamentariske organ for det officielle nordiske samarbejde. Nordisk Råd blev dannet i 1952. Rådet har 87 valgte medlemmer fra Danmark, Finland, Island, Norge, Sverige, Færøerne, Grønland og Åland.

Information

Kontakt

Nordisk Råd

Nationale delegationer
Hvert nordisk land har en delegation i Nordisk Råd. Delegationerne skal kontrollere at beslutninger i Rådet og Ministerrådet gennemføres nationalt.
Gå til organisation
Ålands delegation
Danmarks delegation
Finlands delegation
Færøernes delegation
Grønlands delegation
Islands delegation
Nationale delegationssekretariater
Her finder du en oversigt over ansatte ved de nationale delegationssekretariater.
Gå til organisation
Norges delegation
Sveriges delegation
Nordisk Råds sekretariat
Nordisk Råds sekretariat forbereder og følger op på de spørgsmål som behandles i præsidiet, de forskellige udvalg og andre organer.
Gå til organisation
Partigrupper
Nordisk Råds valgte medlemmer har mulighed for at danne partigrupper. En partigruppe skal bestå af mindst fire medlemmer og have repræsentanter fra mindst to lande.
Gå til organisation
Den Konservative Gruppe
Den Konservative Gruppe har medlemmer fra syv nationale medlemspartier i de fem nordiske lande og fra Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Det Konservative Folkeparti (KF)
Fólkaflokkurin (Ff)
Høyre (H)
Moderata samlingspartiet (M)
Moderaterna er Sveriges næststørste parti, og det største parti i den borgerlige koalition Alliance for Sverige. Moderaterna har desuden haft statsministerposten siden 2006.
Gå til organisation
Moderaterna Åland (MÅ)
Moderaterna på Åland er et borgerligt politisk parti. Ved valget i 2011 fik partier 13,9 % af stemmerne og 4 af de 30 mandater i Ålands lagting.
Gå til organisation
Obunden samling (ObS)
Samlingspartiet (saml)
Sjálfstæðisflokkurinn (Sj.)
Den Socialdemokratiske Gruppe
Den Socialdemokratiske Gruppe er en af Nordisk Råds største partigrupper og består af repræsentanter fra de socialdemokratiske grupper i alle de nordiske lande og Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Det norske Arbeiderparti (A)
Finlands Socialdemokratiska Parti (sd)
Socialdemokraterne er et af Finlands største partier. Den seneste socialdemokratiske præsident i Finland var Tarja Halonen i perioden 2000–2012.
Gå til organisation
Javnaðarflokkurin (Jvfl.)
Samfylkingin (Sf)
Siumut (S)
Socialdemokraterna på Åland (ÅSD)
Ålands socialdemokratiske parti er det ældste parti på Åland med rødder helt tilbage til 1906.
Gå til organisation
Socialdemokraterne (S)
Det danske parti Socialdemokraterne blev grundlagt i 1871. I dag er partiet Danmarks næststørste parti.
Gå til organisation
Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (S)
Midtergruppen
Midtergruppen i Nordisk Råd består af medlemmer og suppleanter som tilhører centrumliberale, grønne og kristendemokratiske partier fra de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland.
Gå til organisation
Flokkur fólksins (Flf)
Miðflokkurinn (Mifl)
Ålands fremtid (ÅF)
Åländsk Center (ÅC)
Åländsk Center blev ved valget i 2011 det største parti i Ålands lagting (7 ud af 30 pladser). Åländsk Center har to ministerposter i Ålands landskapsregering.
Gå til organisation
Atassut (A)
Björt framtíð (BF)
Centern i Finland (cent)
Centerpartiet (C)
Centerpartiet er et politisk parti i Sverige med et grønt, liberalt værdigrundlag. Vigtige spørgsmål for Centerpartiet er beskæftigelse og entreprenørskab, klima og velfærd.
Gå til organisation
De Gröna (gröna)
De gröna er et finsk parti med fokus på miljøspørgsmål og grønne værdier. Partiets vælgere bor primært i de finske byer.
Gå til organisation
Demokraterne (D)
Demokraterne (gl. Demokraatit) er et grønlandsk liberalt politisk parti. Partiet har 4 af de 31 mandater i Landstinget og fik 12,7 % af stemmerne ved det seneste valg i 2009.
Gå til organisation
Framsókn
Framsóknarflokkurinn (Frfl)
Kristdemokraterna (KD)
Kristdemokraterna er et politisk parti i Sverige. Partiet har et kristent værdigrundlag og profilerer sig først og fremmest inden for spørgsmål vedrørende behandling, pleje, familie og erhvervsliv.
Gå til organisation
Kristdemokraterna i Finland (kd)
Kristeligt Folkeparti (KrF)
Liberal Alliance (LA)
Liberalerna (L)
Liberalerna på Åland (Lib)
Liberalerna på Aland er et liberalt politisk parti på Åland. Ved valget i 2007 var partiet det største på Åland, men ved det seneste valg i 2011 faldt partiets vælgertilslutning markant. I øjeblikket har partiet 6 ud af 30 mandater i Ålands lagting, og partiet er i opposition.
Gå til organisation
Miljöpartiet (MP)
Miljöpartiet de Gröna er et politisk parti i Sverige som har et grønt værdigrundlag. Ud over klimaspørgsmål fokuserer partiet på spørgsmål vedrørende migration, uddannelse og beskæftigelse.
Gå til organisation
Miðflokkurin (Mfl.)
Partii Inuit
Radikale Venstre (RV)
Sambandsflokkurin (sb)
Senterpartiet (Sp)
Sjálvstýrisflokkurin (Sjfl.)
Svenska folkpartiet (sv)
Venstre (V)
Venstre (V), Norge
Viðreisn (Vr)
Viðreisn blev stiftet den 24. maj 2016 og fik sine første medlemmer i Altinget ved parlamentsvalget efteråret 2016. Viðreisn indgår i Midtergruppen.
Gå til organisation
Nordisk frihed
Gruppen for Nordisk frihed i Nordisk Råd samler de medlemmer og suppleanter fra Danmark, Finland og Sverige. Gruppen understøtter frihed, demokrati og ideen om uafhængige nationalstater.
Gå til organisation
Dansk Folkeparti (DF)
Sannfinländarna (saf)
Sverigedemokraterna (SD)
Sverigedemokraterna er et nationalistisk og socialkonservativt politiskt parti. Partiet blev for første gang valgt ind i Sveriges riksdag i 2010 med en vælgertilslutning på 5,7 procent.
Gå til organisation
Nordisk grønt venstre
Partigruppen Nordisk grønt venstre i Nordisk Råd består af medlemmer og suppleanter som tilhører et venstreparti fra de nordiske lande samt Færøerne, Grønland og Åland. Gruppen har medlemmer fra otte partier i Norden.
Gå til organisation
Alternativet (ALT)
Danmarks grønne parti for mennesker, der ønsker at arbejde for en bæredygtig, demokratisk, social retfærdig og entreprenant verden.
Gå til organisation
Enhedslisten (EL)
Inuit Ataqatigiit (IA)
Socialistisk Folkeparti (SF)
Sosialistisk Venstreparti (SV)
Tjóðveldi (T)
Vänsterförbundet (vänst)
Vänsterförbundet (fi. Vasemmistoliitto) er et venstreparti med ligestilling, frihed og bæredygtig udvikling som værdigrundlag. Partiet er det femtestørste i Finland.
Gå til organisation
Vänsterpartiet (V)
Venstrepartiet – De Grønne (VG)
Vinstrihreyfingin – grænt framboð
Uden partigruppetilknytning
Blå fremtid
Fremskrittspartiet (FrP)
Hreyfingin (Hr)
Præsidentskabsprogram
Præsidentskabet i Nordisk Råd går på skift mellem medlemslandene og varer et år ad gangen.
Gå til organisation
Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016
Program for Danmarks præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2016
Gå til organisation
Finlands præsidentskabsprogram i Nordisk Råd 2017
Finlands præsidentskabsprogram for Nordisk Råd 2017
Gå til organisation
Islands ordförandeskap i Nordiska rådet 2015
Program för Islands presidentskap i Nordiska rådet år 2015
Gå til organisation
Norges presidentskapsprogram for Nordisk råd 2018
I en verden preget av endring og uro er det nordiske samarbeidet mer relevant enn noensinne. Med en uforutsigbar sikkerhetspolitisk virkelighet og et stort behov for omstilling står vi i Norden sterkere samlet enn hver for oss.
Gå til organisation
Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Program for Sveriges formannskap i Nordisk råd 2014
Gå til organisation
Udvalg
Nordisk Råds politiske organer er Præsidiet, fagudvalg og komitéer.
Gå til organisation
Kontrolkomitéen
Kontrolkomitéen udfører den parlamentariske kontrol over aktiviteter som finansieres med fælles nordiske midler.
Gå til organisation
Præsidiet
Præsidiet, som udgør Nordisk Råds politiske ledelse, har ansvaret for de overordnede politiske spørgsmål, planlægning og budgetter samt det udenrigs- og sikkerhedspolitiske parlamentariske samarbejde.
Gå til organisation
Udvalget for et Holdbart Norden
Udvalget for Kundskab og Kultur i Norden
Udvalget for Velfærd i Norden
Udvalget for Vækst og Udvikling i Norden
Valgkomitéen
Valgkomitéen forbereder og fremlægger forslag til de valg, som plenarforsamlingen afholder.
Gå til organisation
Ungdommens Nordiske Råd (UNR)
Ungdommens Nordiske Råd er et forum for de politiske ungdomsorganisationer i Norden.
Gå til organisation