Indhold

27.11.19 | Nyhed

Nordiske og baltiske ministre baner vejen for 5G i regionen

Digitaliseringen af vores økonomi og samfund stormer frem. Med Internet of Things ser vi en helt ny konnektivitetsæra, hvor milliarder af enheder udveksler data og digital intelligens i vores hverdag. Den nordisk-baltiske region har som mål at gå forrest i implementeringen af 5G-teknolo...

20.11.19 | Nyhed

5G-samarbejdet indebærer et kæmpe potentiale, som skal udnyttes bedre

De nordiske statsministre vil fremskynde udbygningen af 5G. En ny analyse peger på, hvad der skal til for at sikre, at Norden når målsætningen om at blive førende inden for udnyttelse af 5G-teknologi. Tiden er inde til, at vores viden udkrystalliserer sig i handling.

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om anerkendelse af beviser vedrørende videregående uddannelser Reykjavikdeklarationen (revideret 2016)

Norden udgør et åbent uddannelses- og arbejdsmarkedsområde. Det omfattende og dybtgående nordiske samarbejde inden for disse områder er enestående. Det skal bevares og udvikles.

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...