Indhold

20.08.19 | Nyhed

Statsministrene ønsker en integreret region med større fokus på klima

Bæredygtighed og bekymring for klimaforandringernes konsekvenser dannede omdrejningspunkt for samtalerne på de nordiske statsministres møde i Reykjavik den 20. august. I deres nye vision for Nordisk Ministerråd udtrykker statsministrene i utvetydige vendinger, at de ønsker, at det nordi...

27.06.19 | Nyhed

Bedre vilkår for studier ved nordiske folkehøjskoler

Hvis du har planer om at studere ved en folkehøjskole i et andet nordisk land, kan det blive en ganske dyr affære. I hvert fald med de nuværende regler for støtte, og det vil Nordisk Råds udvalg for kundskab og kultur ændre på med et nyt forslag.

02.11.16 | Deklaration

Nordisk deklaration om anerkendelse af beviser vedrørende videregående uddannelser Reykjavikdeklarationen (revideret 2016)

Norden udgør et åbent uddannelses- og arbejdsmarkedsområde. Det omfattende og dybtgående nordiske samarbejde inden for disse områder er enestående. Det skal bevares og udvikles.

29.04.19 | Information

Fremtidens kompetencer

Formålet med at løfte en fælles nordisk dagsorden for fremtidens kompetencer er i højere grad at forberede børn, unge og voksne på fremtidens samfund. Vi vil bidrage til, at alle borgere i Norden er bedst muligt rustet til at møde en mere kompleks fremtid med den fornødne viden og tilst...