Seniorrådgiver / rådgiver


Brænder du for bæredygtig udvikling og energiforskning?

Ca. 80% af verdens drivhusgasser er energirelaterede. De nordiske lande er global førende indenfor den grønne omstilling og har som vision at blive verdens mest bæredygtige og integrerede region. Norden er verdens 12. største økonomi. Det er derfor vigtigt at styrke forskningssamarbejdet, som bidrager til realiseringen af landenes mål om at blive en CO2-neutral region, være konkurrencedygtig og sikre en social bæredygtig omstilling.

Nordisk Energiforskning er med til at skabe vidensgrundlaget for at nå Nordens mål. Vi er en institution under Nordisk Ministerråd som forvalter og finansierer internationale forskningsprogrammer og -projekter der tilfører merværdi til nationalt arbejde i de nordiske lande. Derudover udfører vi visse sekretariatsfunktioner i det energipolitiske samarbejde under Nordisk Ministerråd. Nordisk Energiforskning er lokaliseret i Oslo og har 17 medarbejdere fra alle de nordiske lande.

Vi søger en engageret rådgiver, som kan indgå i vores Call Management-team for platformen ERA-Net Smart Energy Systems (ERA-Net SES), et initiativ under EU Horizon 2020 som finansierer transnationale forskningsprojekter for innovative energiløsninger. Derudover vil du deltage i udvikling og drift af forskellige nordiske forskningsprogrammer, f.eks. indenfor digitalisering, energilagring og karbonfangst (CCS).

Dine arbejdsopgaver
 • Udvikle, implementerer og administrerer forskningsopslag
 • Projektopfølgning og rapportering
 • Drift og administration af platformen ERA-Net SES
 • Kommunikation og support mellem medlemslandene
 • Fremme af et godt samarbejde med institutioner, der finansierer energiforskningen i de nordiske lande, forskermiljøer og Nordisk Ministerråd
 • Formidle resultaterne af Nordisk Energiforsknings arbejde

Profil
Vi er på udkig efter dig, der har:
 • Kompetencer og erfaring med processer for forskningsudbud og forskningsfinansiering
 • Bred indsigt inden for energi med betydelig erfaring inden for relevante fagområder, f.eks. vedvarende energi, energisystemer, digitalisering, politik og energimarkeder, grøn transport, industriel energianvendelse, karbonfangst eller energieffektivitet
 • Kompetence og erfaring inden for projektudvikling og -styring og i at arbejde strategisk med komplekse, politiske og faglige opgaver
 • Stærke kompetencer i datahåndtering i Microsoft Excel, herunder VBA programmering af makroer og pivot-tabeller. Du er vant til at arbejde med databaser og har erfaring med dataindsamling og -validering
 • Relevant uddannelse på minimum kandidatniveau i økonomi, statskundskab, ingeniør- eller naturvidenskab

Desuden er det ønskeligt, at du har:
 • erfaringerne med call management fra statsadministrationen, forskningsfinansieringsinstitutioner eller forskningsadministrationen. Særlig erfaring med EU’s system for forskningsfinansiering (Horizon2020 og kommende programmer) samt med Nordisk samarbejde og forskningsmiljøerne er en fordel.
 • gode sociale og diplomatiske evner samt en god forståelse af roller og processer i en politisk ledet organisation.
 • god formulering både skriftligt og mundtligt på mindst ét skandinavisk sprog (dansk, norsk eller svensk) samt engelsk.
 • evne til både at kunne arbejde selvstændig og i teams samt er initiativrig og punktlig.

Vi tilbyder dig:
 • Et spændende job i skæringsfeltet mellem politik, forskning og energi
 • En stilling i et kompetent akademisk miljø med gode muligheder for indflydelse
 • Højtuddannede, imødekommende og motiverede kollegaer fra alle de nordiske lande, som arbejder i teams

Du ansættes efter norske vilkår med medlemskab af den norske pensionsordning for offentlige ansatte. Arbejdssted er Oslo og noget rejseaktivitet må forventes.

Den ledige stilling er en tidsbegrænset ansættelse for fire år med mulighed for forlængelse på op til yderligere fire år i overensstemmelse med Nordisk Råds retningslinjer. Offentlige ansatte har ret til orlov for at arbejde i Nordisk Energiforskning. Ansatte, der ansættes fra et andet land end Norge, har ret til tilskud i forbindelse med udflytning fra deres hjemland.

Når der vælges kandidater, tilstræber Nordisk Energiforskning at personalet samlet set afspejler den nordiske befolkning samt at vi får en balance i alder og køn.

læs mere om Nordisk Energiforskning på www.nordicenergy.org 

Information

Titel

Seniorrådgiver / rådgiver

Organisation

Nordisk Energiforskning

By

Oslo

Ansøgningsfrist

21-09-2020 23:59

Kontaktpersoner

Direktør Klaus Skytte, telefon + 47 94131447 / E-mail Klaus.Skytte@nordicenergy.org, eller rådgiver Sofia Elamson, +47 47254732