Nomineringsskema til Nordisk Råds miljøpris 2020

I år uddeler Nordisk Råd sin miljøpris for 26. gang. Vinderen får 350.000 danske kroner, og alle kan foreslå kandidater. Temaet for årets pris er biologisk mangfoldighed.

Nordisk Råds miljøpris 2020 skal gå til et nordisk initiativ, som sikrer en mere righoldig natur for vores fælles fremtid. Årets tema afspejler og understøtter FN’s verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Sidste frist for indsendelse af forslag er 13. maj.

Forslagsstiller (indstiller):

Virksomhed, organisation eller person som foreslås (indstillede):

Hvordan opfylder initiativet kriterierne for prisen med hensyn til: effekt, nyskabelse, skalerbarhed og potentiale, samt relevans?

Tag hensyn til nedenstående kriterier i din begrundelse for nomineringen, som maksimalt må fylde en A4-side. 

  1. Effekt: Hvordan bidrager initiativet til at sikre biologisk mangfoldighed?
  2. Nyskabelse: Hvordan adskiller initiativet sig fra andre inden for feltet?
  3. Skalerbarhed og potentiale: Hvordan kan initiativet skalere videre til andre lande og/eller brancher?
  4. Relevans: Hvilken værdi har initiativet for miljøarbejde i Norden?
Begrundelsen for forslaget vedhæftes i PDF/Word/ODF-format.
Kun én fil.
45 MB grænse.
Tilladte typer: txt rtf pdf doc docx odt ppt pptx odp xls xlsx ods.

Samtykke