Whistleblowerformular ved Nordisk Ministerråd og de nordiske institutioner

Whistleblowerordningen ved Nordisk Ministerråd er et tilbud til alle ansatte i Nordisk Ministerråd og de nordiske institutioner samt samarbejdspartnere. Ordningen giver ansatte og samarbejdspartnere mulighed for trygt at videregive information om formodede ulovligheder eller alvorlige uregelmæssigheder uden at frygte for ansættelsesretlige konsekvenser eller andre reaktioner.

Whistleblowerformularen er en af flere indgange til Whistleblowerordningen ved Nordisk Ministerråd.