Nyheder
  03.01.23 | Information

  About the Nordic Council Children and Young People’s Literature Prize

  Awarded since 2013, the Nordic Council Children and Young People’s Literature Prize goes to a work of fiction in one of the Nordic languages – poetry, prose or drama – that meets high literary and artistic standards.

  03.01.23 | Information

  Om Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris

  Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris er blevet uddelt siden 2013 og gives til et skønlitterært værk, som er skrevet på et af de nordiske sprog. Med et skønlitterært værk forstås i denne sammenhæng poesi, prosa og drama, som opfylder høje litterære og kunstneriske krav.