03.12.20 | Nyhed

Unges trivsel på den politiske dagsorden

De fleste unge trives med deres liv, men flere og flere vantrives. Den udvikling vil de nordiske uddannelsesministre nu sætte under lup. Hvorfor sker det, og hvad kan uddannelsessektoren bidrage med for at øge trivslen blandt unge?

03.12.20 | Nyhed

Grænsehindringsrådet: Lad grænsependlere blive fritaget for skatteregler

Grænsehindringsrådet opfordrer endnu en gang de nordiske finans- og skatteministre til at bevilge en undtagelse fra de gældende regler, så grænsependlere slipper for at betale skat i to lande. Mange pendlere, der bor i ét nordisk land og arbejder i et andet, kan blive tvunget til at bet...