Content

24.06.20 | News

Mat och foder i fokus när Norden ska göras kriståligt

Trots störningar i världshandeln och en period av hamstring, har pandemin inte tömt livsmedelshyllorna i Norden. Men den har visat var sårbarheten finns i den nordiska livsmedelssystemen. Vi är i hög grad beroende av utländsk arbetskraft och av importerad mat och foder. Nu vill de nordi...

28.05.20 | News

Increased interest in locally produced and renewable products in the wake of the crisis

In a survey conducted during April and May, a number of Nordic and Baltic experts have stated that they believe the pandemic will stimulate growth in the bioeconomy. As people become aware of the vulnerability of the global economy, their interest in locally produced food, medicine, and...

Thumbnail
24.09.18
Crossing the line
Thumbnail
24.09.18
Designing Wooden Homes
Thumbnail
24.09.18
Wearing Paper, Solving Fast Fashion
27.02.20 | Information

Five principles for a sustainable bioeconomy in Nordic and Baltic countries