Rigsrevisionens beretning til Nordisk Råd om revisionen af Nordisk Kulturfonds virksomhed 2019