Content

24.06.20 | News

Mat och foder i fokus när Norden ska göras kriståligt

Trots störningar i världshandeln och en period av hamstring, har pandemin inte tömt livsmedelshyllorna i Norden. Men den har visat var sårbarheten finns i den nordiska livsmedelssystemen. Vi är i hög grad beroende av utländsk arbetskraft och av importerad mat och foder. Nu vill de nordi...

24.06.20 | News

NEW REPORT: Eight in ten people are concerned about climate change

80 percent of those living in the Nordic Region feel that climate change is not headed in the right direction. They would like to see stronger Nordic co-operation on climate solutions. This is good news for the Nordic governments, all of which want to strengthen Nordic co-operation in t...

11.05.20 | Declaration

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda

Declaration on Nordic commitment for the global climate agenda.

20.06.20 | Information

Ung och miljöengagerad? Du kan påverka FN:s avtal om biologisk mångfald!

Kämpar du för klimatet? Bra! Då kämpar du också för den biologiska mångfalden. Krisen för naturen har seglat upp som en ny akut framtidsfråga vid sidan av klimatförändringarna. Nu är rörelsen igång för att ge unga människor i hela Norden inflytande på det nya globala avtalet för bio...