Content

23.10.19 | News

19 gränshinder avskaffade

Fortfarande händer det att människor kommer i kläm mellan regelverken när de flyttar från ett nordiskt land till ett annat. Men de senaste 18 månaderna har det nordiska Gränshinderrådet kunnat checka av 19 hinder för den fria rörligheten som lösta.

13.09.19 | News

Vanligt folk i fokus när gränshindren ska bort

Det ska vara gnisselfritt för vanliga människor att pendla över gränserna eller flytta till ett annat nordiskt land. Med den målsättningen tar Magdalena Demnert plats i Gränshinderrådet för Sverige.

Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Tomis historia
Miniatyr
19.05.15
Ett gränshinder för mycket. Mikkels historia
25.04.19 | Information

Freedom of movement

It should be possible for private individuals and companies to move, commute, study or conduct business as freely as possible across borders in the Nordic Region without fear of of getting caught up in red tape. An open Nordic Region benefits us all, so great efforts are made to promote...