The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Nordic Master Programme

10.09.18 | Funding opportunities
Via Nordic Master Programme kan minst tre nordiska universitet och/eller högskolor gemensamt ansöka om medel på upp till 1,5 miljoner danska kronor från Nordiska ministerråd för att starta ett samnordiskt masterprogram.

Information

Opportunity category
Open calls
Deadline
Wed, 31/10/2018 - 11:59 PM
External organization
Utbildningsstyrelsen Finland
Financial framework
Upp till 1,5 miljoner danska kronor
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Iceland
Norway
Sweden
Greenland