Content

18.03.19 | News

Nordens dag - bæredygtighed og brobyggere

Nordisk Ministerråd fejrer Nordens dag fredag den 22. marts og lørdag den 23. marts. Overalt i Norden markerer Norden i Fokus dagen med arrangementer og debatter. Blandt temaerne er havet set med bæredygtige øjne og det nordiske samarbejde i en international kontekst, hvor vi blandt and...

28.02.19 | News

THE SECRETARY GENERAL’S BLOG: What does the price of a loaf of bread get you?

Nordic co-operation costs just DKK 40 a year per person, but the returns are difficult to quantify because the effects are invaluable, writes Dagfinn Høybråten, Secretary General of the Nordic Council of Ministers in his latest blog.

05.09.17 | Declaration

Declaration of commitment from the Ministers for Nordic Co-operation regarding the implementation of Agenda 2030 in the Nordic Region

Declaration from the MR-SAM meeting on 5 September 2017.

15.12.18 | Information

Hållbar utveckling i Norden

De nordiska länderna är eniga om att arbetet för en hållbar utveckling är en av de viktigaste utmaningarna vi står inför. Globaliseringen, utvecklingen av informationssamhället, den åldrande befolkningen samt ohållbara konsumtions- och produktionsmönster med konsekvenser som bland annat...