Content

31.03.20 | News

Matspillet minskar - men för långsamt

3,5 miljoner ton mat i soptunnan varje år – det är summan av de nordiska ländernas matspill. Trots många goda initiativ för att minska svinnet går det långsamt. För att öka tempot föreslår Nordiska rådets hållbarhetsutskott en gemensam nordisk kampanj, rapport och expertutfrågning. ...

11.02.20 | News

Nominate a candidate for the 2020 Nordic Council Environment Prize

The theme of the 2020 Nordic Council Environment Prize is biodiversity, and you can now put forward candidates for the prize. The prize of DKK 350,000 will be awarded to someone in the Nordic countries who has done something special in an effort to ensure a richer nature for our shared ...

05.09.17 | Declaration

Declaration of commitment from the Ministers for Nordic Co-operation regarding the implementation of Agenda 2030 in the Nordic Region

Declaration from the MR-SAM meeting on 5 September 2017.

27.02.20 | Information

Generation 2030: Nordic programme for Agenda 2030

On 5 September 2017 the Ministers for Nordic Co-operation adopted the Generation 2030 programme. The programme will facilitate co-operation on the challenges faced jointly by the Nordic countries in achieving the UN’s Agenda 2030 and its 17 sustainable development goals (SDGs).