Content

03.12.20 | News

Gränshinderrådet: Bevilja undantag från skatteregler för gränspendlare

Gränshinderrådet uppmanar åter de nordiska finans- och skatteministrarna att bevilja undantag från gällande regler så att gränspendlare slipper betala skatt två länder. Många pendlare som bor i ett nordiskt land och jobbar i ett annat kan tvingas betala skatt i två länder på grund av he...

19.11.20 | News

Åben digital debat mellem samarbejdsministrene om COVID-19 og Norden

Den aktuelle krise har sat de nationale myndigheder, sundhedsvæsener, erhverv og enkeltpersoner i Norden under et enormt pres. COVID-19 krisen har også påvirket det nordiske samarbejde. Derfor og som en del af Danmarks, Færøernes og Grønlands formandskab i Nordisk Ministerråd 2020 invit...

18.05.20 | Declaration

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

Uttalande från utskottet för kunskap och kultur om behov av stärkt nordiskt samarbete i samband med coronakrisen

02.09.20 | Information

The future of Nordic health co-operation

Nordic health co-operation is largely based on the 14 proposals put forward by Bo Könberg in his independent report Det framtida nordiska hälsosamarbetet (The future of Nordic health co-operation). The proposals highlight how Nordic health co-operation can be developed and strengthened ...