Finland: Wille Rydman

Info Norden har spurgt en række yngre politikere fra hele Norden om hvad de nordiske lande kan lære af corona-krisen. Se svaret fra Wille Rydman, Den Konservative Gruppe i Nordisk Råd og medlem af Finlands Riksdag for Kansallinen Kokoomus/Samlingspartiet.