Kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen om kulturen (NO)