Gränshinderrådets medlemmar Sven-Erik Bucht och Vibeke Hammer Madsen, ordförande 2022.

Gränshinderrådet

Full size version (16.17 MB) Download
Photographer
Lisa Wikstrand / Norden.org
Image Keywords
Arrangemang
License

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).