Jorodd Asphjell talar på Europarådets konferens för talmän i Dublin 2023

Jorodd Asphjell på European Conference of Presidents of Parliament

Full size version (303.57 KB) Download
Photographer
Elin Hansen/norden.org
License

Under licens från Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0). Bilden får användas fritt – dock inte för kommersiella ändamål – under förutsättning att bildkällan anges (t.ex. NN – norden.org).