Content

02.12.18 | News

International appetite for Nordic food policies

International interest in Nordic know-how on how citizen-driven policies can catalyse the transformation of food systems has grown remarkably during the last year. Both governmental bodies in, for instance, Costa Rica, India and Scotland as well as agenda-setting international organisat...

30.10.18 | News

De nordiska möjligheternas tid är nu

Nordiska ministerrådets arbete har moderniserats och effektiverats avsevärt under de senaste fem åren. De reformer som har genomförts har gjort att samarbetet idag berör områden som är politiskt relevantare i de nordiska länderna än tidigare, och därmed är till större nytta både för reg...

14.08.18 | Information

What is New Nordic Food?

In 2004, twelve Nordic chefs wrote a manifesto for the New Nordic Kitchen. In this manifesto the chefs made it clear that Nordic cuisine can be compared with the best cuisines in the world by virtue of its taste and individuality, but also in its quest for the quality and attractiveness...