Document Actions
This content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish.

Föreslår gemensamt nordiskt e-ID

Nordiska rådets utskott för välfärd går i dag in för gemensamt e-ID i Norden. — E-ID är en nyckel till banktjänster, arbete, studier och handel över gränserna, och kan förhållandevis enkelt anpassas till att gälla i hela Norden om den politiska viljan finns, säger utskottets ordförande, Bente Stein Mathisen från Norge.

28.06.2017

— E-ID är en nyckel till banktjänster, arbete, studier och handel över gränserna, och kan förhållandevis enkelt anpassas till att gälla i hela Norden om den politiska viljan finns, säger utskottets ordförande, Bente Stein Mathisen från Norge.

Photographer
Magnus Fröderberg/norden.org

Nordiska rådet vill göra det enklare att bo, studera eller driva näringsverksamhet över gränserna i Norden. Användning av e-ID över landsgränserna kräver inte att personnumret är det samma i hela Norden - det krävs bara att medborgarens identitet kan knytas till de offentliga grunddata som varje enskilt land har om personen.

Sådana grunddata finns till exempel i befolkningsregister och register över sjukpenning, dagpenning eller pension. E-ID kan därmed ses som en nyckel som kan låsa upp de dörrar som är stängda om du inte har personnummer i det land där du vistas.

Ömsesidigt erkännande av e-legitimation i Norden

Utskottet i Nordiska rådet framför följande förslag till de nordiska regeringarna:

  • Att införa ömsesidigt erkännande av e-legitimation i Norden
  • Att införa ömsesidigt erkännande av legitimation som utfärdas av de respektive ländernas befolkningsregister
  • Att säkerställa att de nordiska ländernas e-legitimation och e-signatursystem erkänns i Norden med kompatibla system inom alla sektorer så att enskilda nordiska medborgare inte upplever problem med att identifiera sig i en nordisk vardag.

Utskottet föreslår också att en rundabordsdiskussion arrangeras i samarbete med Nordiska ministerrådet dit banker och näringsliv inbjuds för att diskutera användningen av personnummer som ett villkor för att ingå avtal, och för att diskutera ett smidigt införande av gemensam nordisk e-legitimation.

Enkel lösning till låg kostnad

Om det infördes gemensamt personnummer i Norden, skulle det medföra höga kostnader och mycket arbete då varje enskilt land har olika IKT-system som i så fall måste samordnas. Det är därför avsevärt enklare och billigare att koordinera utvecklingen av e-ID i Norden med sikte på gemensam användning av e-legitimation än det skulle vara att ta fram ett gemensamt personnummersystem. 

Det är exempelvis inte nödvändigt att tillverka nya e-ID som är gemensamma i Norden - vi kan utnyttja den legitimation vi redan har i dag i varje enskilt land. EU:s förordning om e-ID och tjänster som används vid elektroniska transaktioner slår redan nu fast att länderna ska acceptera e-legitimation utfärdad i andra EU-länder enligt samma principer som dem man själv utfärdar. Det har också genomförts pilotstudier mellan Norge och Sverige som har utfallit väl.

Vad är elektronisk legitimation (e-ID)?

E-ID kan ses som en nyckel som kan låsa upp de dörrar som är stängda om du inte har personnummer i det land där du vistas.

E-legitimation används redan, bland annat som identifikation i form av kodbricka till banken och koder som ger tillgång till offentliga tjänster. E-ID är en nyckel till banktjänster, arbete, studier och handel över gränserna, och kan förhållandevis enkelt anpassas till att gälla i hela Norden.

 — Vi har några av de bästa lösningarna i världen, och om vi samarbetar kan vi också få världens bästa gränsöverskridande system, säger Tor Alvik, som är sektorchef vid Direktoratet för förvaltning och IKT i Norge.

Från förslag om nordiskt medborgarskap till e-ID

Det ursprungliga förslaget från Mittengruppen i Nordiska rådet om nordiskt medborgarskap/gemensamt nordiskt personnummer har fått stor uppmärksamhet i år.

Contacts

Frøydis Johannessen
Phone +45 21 71 71 44
Email frjo@norden.org

Jenny Pentler
Phone +45 24 69 94 45
Email jepe@norden.org