The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Norwegian Bokmål instead.

Blogg: Nordens befolkning har talt: Det nordiske samarbeidet er et verdifullt samarbeid

Nordboerne mener at det nordiske samarbeidet er verdifullt i dobbel forstand: For det første er det veldig mange som mener at det er viktig. For det andre er det våre felles verdier som er den viktigste grunnen til samarbeidet. Det kommer frem i en spørreundersøkelse Nordisk ministerråd og Nordisk råd nylig har fått gjennomført.

Generalsekretærens blogg

Dagfinn Høybråten, Generalsekretær

Det er veldig viktig for oss i Nordisk ministerråd å kjenne til hva befolkningen mener om det nordiske samarbeidet. Spørreundersøkelser om temaet har blitt gjennomført nå og da, den siste for rundt ti år siden. Siden den gang har det skjedd mye i verden. Derfor mente vi at det var på høy tid med en ny spørreundersøkelse om holdningene til det nordiske samarbeidet. I høst spurte vi derfor mer enn 3000 personer i hele Norden om deres holdninger til Norden og det nordiske samarbeidet. Resultatene er presentert i rapporten «Ett värdefullt samarbete».

Først og fremst viser undersøkelsen at nordboerne ser på det nordiske samarbeidet som viktig. Over 90 prosent mener at samarbeidet er viktig eller veldig viktig, og av disse mener 59 prosent at det er veldig viktig.

Folk i Norden vil også at vi skal samarbeide mer. 68 prosent ønsker seg mer nordisk samarbeid. Det er flere som ønsker mer samarbeid i dag enn for ti år siden. Da et lignende spørsmål ble stilt i en undersøkelse i 2006, ønsket 62 prosent mer samarbeid. Nå er det altså 68 prosent.

To av tre mener at de siste årenes internasjonale utvikling har gjort at nordisk samarbeid føles viktigere i dag. Det kan sannsynligvis ses i sammenheng med flere betydelige hendelser i verden de siste årene. Storbritannia er i ferd med å forlate EU, USA fokuserer mer på sine egne interesser og mange ser på utviklingen i Russland som urovekkende.

Først og fremst viser undersøkelsen at nordboerne ser på det nordiske samarbeidet som viktig. Over 90 prosent mener at samarbeidet er viktig eller veldig viktig, og av disse mener 59 prosent at det er veldig viktig.

Dagfinn Høybråten

Vi spurte befolkningen om hvorfor de nordiske landene skal samarbeide. De fleste mente at vårt felles verdigrunnlag var den viktigste grunnen. Den nest viktigste grunnen var at vi har ganske like samfunnssystemer. Vi stilte også spørsmål om hva folk mente var de mest typiske nordiske verdiene. Svarene vi fikk var ytringsfrihet, at alle mennesker har samme rettigheter og verdi, samt åpne og demokratiske prosesser.

Det er interessant å merke seg at befolkningen mener at forsvars- og sikkerhetssamarbeid er det viktigste å samarbeide om. Her har det skjedd en endring siden 2008. Da var det viktigste å bekjempe kriminalitet over grensene.

Det kan synes som om nordboerne opplever at de mest sentrale nordiske verdiene, som ytringsfrihet, menneskeverd og demokrati, er under press, og at de ønsker mer nordisk samarbeid for å verne om disse verdiene. I en mer ustabil og utrygg verden søker man trygghet. Man søker seg mot sine naboer, som man vet at man kan stole på.

Jeg er spesielt glad for at folk støtter arbeidet vårt for et grenseløst Norden. Befolkningen mener at den største fordelen med et nordisk samarbeid er at det gjør det enklere å arbeide, studere og bo i hele Norden. Når vi spurte om hva som var viktigst for folk i deres hverdag, svarte flest at det var å kunne flytte og jobbe fritt innen Norden. Nest flest mente at det var muligheten til å kunne bevege seg fritt over grensene uten grensekontroller.

Det er godt å leve i Norden. Hvis regionen vår var et land, ville den ligget i toppen av mange internasjonale indekser, noe som fremkommer av rapporten «Er Norden best i verden». Vi er blant de aller lykkeligste og mest velstående i verden. Vi nyter også godt av at vi stoler på hverandre, de høye tillitsnivåene er vårt nordiske gull. Vi må arbeide videre for at det fortsatt skal være godt å bo i Norden. Sammen står vi sterkere. Vi må hjelpe hverandre for å lykkes. Vi må samarbeide. Den nordiske befolkningen mener at det nordiske samarbeidet er veldig verdifullt – og de vil ha mer av det. Nå er det opp til oss i det nordiske samarbeidet å opprettholde og å øke verdien av det.

Contact information