Britt Lundberg (Replik)

Information

Speech type
Reply
Speech number
3
Speaker role
Midtergruppe
Date

Värderade herr president! Statsministern, tusen tack för berömmet. De nordiska statsministrarna har under det senaste året tagit Nordens globala roll och profilering som ett av sina huvudteman. Senast har vi fått veta att fem företag har blivit utvalda för att lämna anbud om branding the Nordics. Branding eller profilering, i dag handlar det i högsta grad om handling. Vad är det vi gör som resten av världen har nytta av? Ett exempel på sådant är Nordens roll när det handlar om att förhandla om fred på världens konfliktområden. Det här är ett varumärke som vi i mittengruppen kan tycka att ska förstärkas ytterligare. Till exempel genom att utbilda framtida fredsförmedlare i de nordiska universiteten. Det skulle vara intressant att höra statsministrarnas syn på vilka möjligheter till nordiskt samarbete vi ser inom området fredsmedling och fredsförhandling.