The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Om Arbejdsmiljøudvalget

Udvalget på arbejdsmiljøområdet er nedsat af Nordisk Embedsmandskomité for Arbejdsliv (EK-A) under Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A).

Arbejdsmiljøudvalg har til opgave at bidrage til gennemførelsen af samarbejdsprogrammet på arbejdslivsområdet i Nordisk Ministerråd. Arbejdsmiljøudvalget bevilger projektmidler til nordiske projekter.

Mandat og virksomhedsplan

Udvalget på arbejdsmiljøområdet er nedsat af Nordisk Embedsmandskomité for Arbejdsliv (EK-A) for at bidrage til gennemførelsen af samarbejdsprogrammet under Ministerrådet for Arbejdsliv (MR-A). 

Som en del af indsatsen for at gennemføre MR-As samarbejdsprogram udformer Arbejdsmiljøudvalget hvert år en virksomhedsplan på baggrund af formandskabets prioriteringer, samt udvalgets mandat, arbejdsopgaver og strategi. For mere information om udvalgets aktuelle virksomhedsplan kan kontakt tages til udvalgssekretæren.

Årsrapporter

Arbejdsretsudvalgets årsrapporter beskriver udvalgets aktiviteter i det foregående år, herunder igangværende og afsluttede projekter i rapporteringsåret med en kort vurdering af de afsluttede projekter samt en kort oversigt over, hvordan udvalgets projektmidler er anvendt i løbet af året. For mere information om udvalgets nuværende eller tidligere årsrapporter kan kontakt tages til udvalgssekretæren.

Contact information