Juho Eerola (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
93
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Arvoisa herra varapresidentti! Tulin tänne Kööpenhaminaan kaakkoisesta Suomesta Kotka-nimisestä satamakaupungista, joka sijaitsee verraten lähellä Venäjän rajaa. Kotkan työttömyysprosentti on poikkeuksellisen korkealla eli noin 20 prosentissa. Tätä Nord Stream 2 -kaasuputkihanketta on nyt kuitenkin alettu tehdä sattumalta juuri Kotkan satamassa, ja sen arvioidaan tuovan meille lähikuukausina yli 400 työpaikkaa. Tästä syystä en oikein nyt pidä konservatiiviryhmän asenteesta tämän hankkeen tiimoilta. Ollaan enemmän huolissaan Ukrainan taloudesta kuin erään Pohjoismaan erään kaupungin taloudesta.

Ymmärrän erittäin hyvin turvallisuuskysymykset, jotka tähän liittyvät. Venäjän vieressä asuminen on kaakkoissuomalaiselle melkein sama asia kuin Vesuviuksen lähellä asuminen on ehkä napolilaiselle, elikkä pääosin maaperä voi olla hyvinkin muhevaa ja tuottavaa, mutta sitten vain pitää hyväksyä se mahdollisuus, että joskus saattaa käydä jotenkin huonostikin.

Itämeren kaasuputkinhanke, ihan kuten edustaja Tuomioja äsken sanoi, ei kuitenkaan ole mikään turvallisuuspoliittinen riski. Se on myös etenkin, niin kuin sanoin, erittäin tärkeä työllistäjä joillekin paikoille Suomessa, mutta mikään turvallisuuspoliittinen riski se ei sinänsä ole. Lisäksi ihmettelen tässä kysymyksessä nyt Suomen kokoomuspuoluetta, joka täällä kuuluu tähän konservatiiviryhmään. Ette ole kovin loogisia vastustaessanne tätä Itämeren kaasuputkihanketta, kun kuitenkin muutama aika sitten hyvin vahvasti tuitte venäläistä ydinvoimaa ja sen lisärakentamista Suomessa.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade herr vicepresident! Jag kom hit till Köpenhamn från hamnstaden Kotka i sydöstra Finland relativt nära den ryska gränsen. Arbetslösheten i Kotka är exceptionellt hög, det vill säga omkring 20 procent. Gasledningsprojektet Nord Stream 2 har emellertid nu inletts händelsevis just i Kotkas hamn och det beräknas ge oss över 400 arbetstillfällen under de närmaste månaderna. Därför gillar jag nu inte riktigt den konservativa gruppens inställning till det här projektet. Man förefaller vara mer bekymrad över ekonomin i Ukraina än över ekonomin i en stad i ett nordiskt land. 
Jag förstår mycket väl att detta väcker frågor om säkerheten. Att bo granne med Ryssland är för en invånare i sydöstra Finland nästan som det är för en invånare i Napoli att bo nära Vesuvius. Huvudsakligen är jordmånen bördig och fertil, men man får acceptera möjligheten att det någon gång också kan gå illa.
Däremot är gasledningsprojektet i Östersjön, precis som ledamot Tuomioja nyss sade, inte någon säkerhetspolitisk risk. Som jag sade är den framför allt en mycket viktig sysselsättningsfaktor på en del orter i Finland, men den är inte i sig någon säkerhetspolitisk risk. Dessutom förundrar jag mig över det finländska samlingspartiet, som här hör till den konservativa gruppen. Ni är inte speciellt logiska då ni motsätter er detta gasledningsprojekt i Östersjön trots att ni nyligen starkt stödde rysk kärnkraft och en utbyggnad av den i Finland.