The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Arbetsordning för Nordiska ministerrådet

Nordiska ministerrådet (MR-SAM) har i enlighet med artikel 66 i Samarbetsöverenskommelsen mellan Danmark, Finland, Island, Norge och Sverige (Helsingforsavtalet) fastställt följande arbetsordning den 1 november 2016.