The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Danish instead.

Nordisk Ministerråd for uddannelse og forskning (MR-U)

Torbjørn Røe Isaksen
Photographer
Liisa Takala
Ministerrådet for Uddannelse og Forskning skal medvirke til at sikre, at Norden har en ledende position som kundskabs og kompetenceregion.

Målet for Ministerrådet for Uddannelse og Forskning er at sikre Norden som et sammenhængende og dynamisk uddannelses-, forsknings-, og innovationsområde, samt tilstræbe maksimal nordisk merværdi og styrke

De nordiske regeringers samarbejde inden for forskning og uddannelse ledes af de nordiske uddannelses- og forskningsministre, der udgør Ministerrådet for Uddannelse og Forskning.

Samarbejdet i Ministerrådet for Uddannelse og Forskning fokuserer især på at fremme den nordiske merværdi på følgende hovedområder:

  • Skolesamarbejde og voksenundervisning
  • Højere uddannelse og forskning
  • Sprogsamarbejde på tværs af Norden
  • Informations- og kommunikationsteknologi

Nordisk Ministerråds handlingsplan for Vision 2030

Handlingsplanen beskriver, hvordan Nordisk Ministerråd skal arbejde for at nå visionens mål gennem en række initiativer, som er knyttet til visionens strategiske prioriteringer: Et grønt Norden, Et konkurrencedygtigt Norden og Et socialt bæredygtigt Norden. Der er 12 mål knyttet til de strategiske prioriteringer. De strategiske prioriteringer og målene skal fungere som rettesnor for al virksomhed i Nordisk Ministerråd i de kommende fire år. Handlingsplanen er opdelt i 12 dele, som er knyttet til de 12 mål.