The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Kontrakt om statusutvärdering av Statsministerinitiativet nordiska lösningar på globala utmaningar, och dess resultat 2017-2018

26.09.18 | Funding opportunities
Statsministerinitiativet Nordiska lösningar på globala utmaningar är treårigt och löper 2017-2019. Det finns inga ställningstaganden om perioden därefter men sannolikt kommer arbete i projektform med nordiska styrkepositioner att vara intressant även efter 2019.

Information

Opportunity category
Public procurements
Deadline
Thu, 25/10/2018 - 11:59 PM
Countries
Åland Islands
Denmark
Faroe Islands
Finland
Greenland
Iceland
Norway
Sweden

För att kunna välja relevant form och inriktning på detta arbete är ett bra beslutsunderlag viktigt. Därför annonserar vi nu om anbud för en statusutvärdering av Statsministerinitiativet nordiska lösningar på globala utmaningar, och dess resultat 2017-2018. 

Statusevalueringen inriktas primärt på att kunna besvara följande två frågor.

  • Vilka konkreta resultat och effekter har flaggskeppsprojekten uppnått?
  • Är de enskilda flaggskeppsprojekten på rätt väg i förhållande till sina målsättningar och successkriterier?
Contact information